Nauka przez całe życie

Publikacja

Solidar

O projekcie

European Civil Society Platform on Lifelong Learning to jedna z największych europejskich organizacji zajmujących się tematyką kształcenia przez całe życie. Ta międzynardowa organizacja z siedzibą w Brukseli, poprosiła nas o zaprojektowanie publikacji wieńczącej kilkuletni projekt. Przewodnik skierowany jest do osób pragnących poszerzyć wiedzę na temat uznawalności umiejętności zdobytych drogą nauki nieformalnej. Celem publikacji jest zachęcenie do podnoszenia umiejętności poza systemem publicznego kształcenia, w duchu idei uczenia się przez całe życie.

Rytmiczna struktura

Z treści publikacji wyłoniła się rytmiczna struktura. Podkreśliliśmy ją środkami graficznymi, dzieląc każdy rozdział na część czerwoną (opis zagadnienia) i część pomarańczową (przykłady i rekomendacje). Spis treści odzwierciedla ten zamysł i jest wizualizacją tej struktury.

Pocztówki

Klient postawił przed nami wyzwanie aby publikacja zawierała również dodatkowy materiał promocyjny związany z ideą kształcenia przez całe życia. Takim dodatkiem są pocztówki skierowane do przedstawicieli rządów każdego kraju, z apelem by wzmocnili swoje działania w zwiększeniu uznawalności przez pracodawców doświadczeń zdobytych w trakcie edukacji nieformalnej.

Przyjazny charakter

Publikacja ma formę przewodnika, ale zachowała przyjazny charakter. Użycie kolorów, wyróżnień w tekście, fotografii otwierających tekst oraz ciekawe zaaranżowanie infografik, przyciąga uwagę i zachęca do czytania.

Liczby

Publikacja zawiera sporo elementów statystycznych. Postanowiliśmy w sposób szczególny je wyróżnić. Specjalne moduły z liczbami mają na celu przyciągnięcie uwagi czytelnika i zachęcenie do zapoznania się z szerszym kontekstem.

Za tym stoją ludzie

Ważną częścią publikacji są rekomendacje w formie wywiadów z członkami programów edukacji nieformalnej, jak i z osobami, które przeszły proces uznawalności doświadczeń zdobytych drogą nieformalną. Wykorzystanie fotografii z warsztatów i portretów odzwierciedla prawdziwość przykładów i porad.

Wielojęzykowe wydawnictwo

Docelowo publikacja zostanie wydana w 7 językach, m.in. po grecku czy bułgarsku. Nasza firma jest odpowiedzialna za skład publikacji nie tylko po angielsku ale także we wszystkich pozostałych językach. Tym samym jest to najbardziej rozbudowany projekt edytorski w jakim uczestniczyliśmy. Elektroniczną wersję publikacji można oglądać tutaj .

Kreatywność oraz profesjonalizm są Waszą najlepszą wizytówką.

Agata Patecka

Zakres prac

Projekt graficzny
Skład w 7 językach
Przygotowanie do druku

Tworzymy różnicę - teraz.

Napisz do nas