Legenda na nowo

Logo marki

Festiwal Legend Rocka

Dosłowność

Punktem wyjścia do prac przy odświeżeniu wizerunku Festiwalu Legend Rocka była analiza dotychczas stosowanych znaków. Ich formę uznaliśmy za zbyt bogatą i dosłowną. Wykorzystane symbole były w naszej ocenie również zbyt szczegółowe a całość nie korespondowała z miejscem odbywania festiwalu, w którym
dominuje surowy a zarazem elegancki styl.

Znak na lata

Zależało nam na opracowaniu prostego, łatwego do rozpoznania symbolu, który będzie kojarzył się na stałe z festiwalem i stanie się jego motywem przewodnim. W toku prac stworzyliśmy kilkanaście wstępnych koncepcji, spośród których wybraliśmy trzy znaki do dalszych prac.

Ogień energii

W tej koncepcji głównym symbolem jest nuta, narysowana w kształcie przypominającym płomień i skrzydła, co nawiązuje do stylistyki
muzyki rockowej.

Rockowy prestiż

Projekt ten stanowi połączenie rockowego klimatu z nowoczesnym stylem graficznym. Miał oddawać jego prestiżowy charakter, ale też specyfikę eleganckiego miejsca, w którym się odbywa.

Siła witalna

Trzecia propozycja ma nieco lżejszy charakter. Cieńszy kształt liter i brak jednoznacznego symbolu odróżniają ją od wcześniejszych pomysłów. Promieniście rozchodzące się linie budują
wrażenie dynamiki. Komunikują energię oraz siłę. Nawiązują one także do topografii terenu.

Zakres prac

Analiza
Logo nie zostało wdrożone

Tworzymy różnicę – teraz.

Napisz do nas