Poszerzanie horyzontów

Rebranding marki

GFKM

Klient: GFKM

Branża: Edukacja

Czas realizacji: 6 miesięcy

Rok realizacji: 2017

Zespół: Bartosz Kotowicz – strategia
Adam Ignaciuk – logo, identyfikacja wizualna, art-direction

Od liftingu do rebrandingu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM) jedna z największych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce, zaprosiła nas do projektu, którego początkowym celem było delikatne odświeżenie znaku. Z czasem projekt przybrał jednak znacznie szerszą formę. Roczna, ścisła kooperacja z organizacją zaowocowała dużymi zmianami i dotknęła wszystkie komunikacyjne aspekty jej funkcjonowania.

Nowe znaczenia

Nowy znak bazuje na dwóch metaforach. Pierwszą z nich jest glob, co stanowi nawiązanie do starego logo. Przybiera on jednak mocno abstrakcyjną formę. Drugą jest tzw. rozszerzający się kadr. Stanowi on metaforę rozszerzania się fragmentarycznego spojrzenia na rzecz pełnej perspektywy. Nowy znak marki GFKM stał się podstawą do stworzenia spójnej architektury marki.

Szeroka optyka widzenia

Nowy język marki GFKM odzwierciedla obecny charakter organizacji oraz jej aspiracje. Rozszerzanie perspektywy na wyzwania biznesowe to obietnica marki, wokół której postanowiliśmy tworzyć całą komunikację. Za jej pomocą chcemy pokazać, że GFKM pomaga swoim klientom spojrzeć na siebie i swoje organizacje w pełny sposób.

Linia wizualna

Linia wizualna stanowi kontynuację idei zawartej w logo. Podstawą dla wyglądu wszystkich elementów identyfikacji jest forma sygnetu, typografia wywodząca się z logotypu oraz konsekwentnie stosowana, ograniczona i zdecydowana paleta kolorystyczna.

Ikony

Ikony zaprojektowane zostały w oparciu o charakterystyczne cechy sygnetu. Zbudowane są z jednej grubości lini i zawierają analogiczne do sygnetu ścięte narożniki.

Wizualna klamra

Elementy sygnetu mogą być stosowane jako wizualna „klamra”, cudzysłów, do podkreślenia komunikatów tekstowych. Ich rozłączenie
symbolizuje poszerzanie perspektywy, daje wrażenie głębii oraz różnicy odległości.

Identyfikacja

Współpraca z GFKM w zakresie identyfikacji dotyczyła stworzenia akcydensów, folderów, katalogów oraz innych nośników marki.

System layoutów

System layoutów skonstruowany jest w oparciu o sygnet marki. Zawarcie ściętego narożnika sygnetu pozwala nadać materiałom graficznym indywidualne cechy marki.

Kolorystyka marki

Kolorystykę marki tworzy zestaw jasnych, świetlistych kolorów. Nadają one marce świeżości, tworzą także doskonałe tło, na którym w sposób atrakcyjny i jednocześnie czytelny mogą być prezentowane treści.

Przejrzystość treści

Design to także użyteczność. Dlatego zaprojektowane przez nas materiały cechują się przejrzystością treści oraz wyważeniem pomiędzy atrakcyjnością a zrozumiałością formy graficznej.

Uporządkowanie współpracy

Ciągłość i poprawność komunikacji jest także wynikiem odpowiedniej standaryzacji. Zebranie i opisanie najważniejszych zasad w przystępny sposób w manualu ma na celu wzmocnienie pożądanej spójności.

Branding w obiektywie

Nowy branding stopniowo jest wdrażany. Pierwszą okazją do zaprezentowania elementów nowego wizerunku była Inauguracja i Graduacja Programów Executive MBA w Gdańsku.

Zakres prac

Logo
Identyfikacja wizualna

Tworzymy różnicę – teraz.

Napisz do nas