Pacjent w centrum uwagi

Rebranding marki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Klient: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Branża: Nauka, edukacja i medycyna

Czas realizacji: 11 miesięcy

Rok realizacji: 2018

Zespół: Bartek Kotowicz – strategia
Adam Ignaciuk – logo, identyfikacja wizualna, art-direction
Kuba Woliński – identyfikacja wizualna
Łukasz Bronisz – projekt strony www
Tomasz Nowakowski – wdrożenie
Adrian Chudek - film

Nowoczesne szpitalnictwo

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to nowoczesny szpital kliniczny, zaspokajający 25% potrzeb zdrowotnych w regionie Pomorskim. To również placówka o wiodącej pozycji w kontekście infrastruktury, sprzętu oraz zasobów ludzkich. Instytucja odgrywa ważną rolę w procesie nauczania studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w badaniach
klinicznych.

Czy szpital potrzebuje marki?

UCK jest przykładem dynamicznie rozwijającej się placówki medycznej. Najbardziej widocznymi i odczuwalnymi zmianami dla pacjentów i pracowników są te związane z oddawaniem zupełnie nowych obiektów szpitalnych. Niemniej nowoczesny szpital to oprócz infrastruktury i personelu, także organizacja, które sprawnie komunikuje się ze swoimi odbiorcami.

Cele zmian

Celem zmian jest usprawnienie i uspójnienie komunikacji między marką a różnymi jej interesariuszami, czyli pacjentami, pracownikami czy mieszkańcami regionu. Z globalnego punkty widzenia wartością całego procesu jest także wzbogacenie ich interakcji z marką o przyjazne i użyteczne narzędzia jak strona www, materiały informacyjne, formularze a w przyszłości o planowany system oznakowania terenu szpitala.

Praca od podstaw

Chcieliśmy pokazać UCK jako miejsce dające poczucie bezpieczeństwa i zaufania, szpitala-lidera w regionie, nowoczesnego, z największą ofertą na rynku oraz przede wszystkim otwartego na pacjenta i jego potrzeby. Sposób budowania materiałów czy dobór środków graficznych jest więc nacechowane dostępnością, przyjaznością i czytelnością. 

Minimalistyczne podejście

W oparciu o analizy wizerunkowe oraz nowe potrzeby komunikacyjne przyjęto rozwiązanie oparte o akronim UCK, w którym zrezygnowaliśmy z tradycyjnej symboliki. Znak zawiera delikatny i unikalny zabieg graficzny w postaci negatywowego symbolu krzyża, który łatwo identyfikuje markę ze służbą zdrowia.

Identyfikacja

Podstawą dla wyglądu dalszych materiałów jeset typografia wywodząca się z logotypu oraz konsekwentnie stosowana, zdecydowana paleta kolorystyczna. Dodatkowo na potrzeby nowego brandingu został stworzony system ikon zaprojektowany w oparciu o charakterystyczne cechy logo. Materiał fotograficzny koncentruje się natomiast na człowieku i jego emocjach.

Wizualny nawias

Motyw graficzny nawiasu jest graficznym nawiązaniem do idei centrum oraz elementem wspomagającym spójną komunikację wizualną. Jego podstawowa forma wynika z kształtu krzyża zawartego w logo. Dopasowany do formatu przybiera różne rozmiary i zaczyna pełnić funkcję ramy graficznej.

Szpital 2.0

Elementem zmian komunikacyjnych było stworzenie zupełnie nowej odsłony obecności marki w internecie. Nowa strona internetowa to rozbudowane repozytorium informacji na temat szpitala stworzone z myślą o szerokiej grupie odbiorców: od pacjentów, przez partnerów, skończywszy na obecnych i potencjalnych pracownikach. Stronę można zobaczyć pod adresem www.uck.pl

O zmianach po ludzku

Dobrze opowiedziany i wytłumaczony kontekst zmian pozwala zrozumieć potrzeby, intencje oraz pomysły, które były podstawą do współpracy.

Zakres prac

Analiza wizerunkowa
Logo
Identyfikacja wizualna
Film
Analiza UX
Makiety strony
Projekt graficzny strony
Wdrożenie

Tworzymy różnicę – teraz.

Napisz do nas