Engram


Miasto Gdańsk poprosiło nas o przygotowanie materiałów, które w przystępnej i interesującej formie opowiedzą o pozytywnych zmianach i usprawnieniach wprowadzonych w mieście w ciągu ostatnich dwóch lat. Naszym zadaniem było wsparcie władz miasta w skutecznym komunikowaniu się z mieszkańcami.

Zobacz infografiki na: www.adamowicz.pl/infografiki/

Obszerne materiały i dane, które otrzymaliśmy zdecydowaliśmy się przedstawić w formie czterech tematycznych infografik. Taka forma idealnie odpowiadała stawianym przed projektem wymaganiom, które szczególny nacisk kładły na łatwe i atrakcyjne dla odbiorcy zobrazowanie wielu złożonych informacji.

Po selekcji części merytorycznej wyodrębniliśmy takie cztery obszary, jak: komunikacja, rekreacja i sport, rozwój oraz życie i miasto. Pogrupowanie tematyczne posłużyło polepszeniu czytelności i jasności komunikatu.

Na potrzeby projektu przygotowaliśmy kilkadziesiąt ilustracji, które obrazują najważniejsze zagadnienia i towarzyszą danym liczbowym. Graficzne przedstawienie zagadnień ułatwia zrozumienie przedstawionych informacji i efektywniej przemawia do odbiorcy.

Całość stanowi atrakcyjną i nowoczesną formę komunikacji jednostek samorządowych z mieszkańcami, która doskonale sprawdza się w nowych mediach. Ciekawa forma, jaką jest infografika, przyciąga wzrok i pozwala dotrzeć do większej grupy osób. To narzędzie może ułatwić pracę niejednego biura promocji i informacji. 

Zakres usług

analiza danych
projekt graficzny

Dane kontaktowe

ul. Lęborska 3B
80-386 Gdańsk, Polska
tel. +48 665 717 666
tel. +48 696 263 683
contact@studioengram.pl

Ściągnij brief

Pobierz, wypełnij i wyślij
wzór briefu